HUKUKİ DANIŞMANLIK

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.
Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
İcra takibi yapılması
Dava açılması
Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

HIZLI TEKLİF İSTE

TOP